Publications René Manger

  • Manger R. & J-J. Mekkes 2019. Discovery of populations of Somatochlora arctica in Drenthe and the distribution in the Netherlands. Brachytron 20: xx-xx.
  • Wallis de Vries, M.F. & Manger, R. 2019. Ontwikkeling van de habitatkwaliteit van heideveentjes voor de veenvlinders in Drenthe tussen 2005 en 2018. Rapport VS2019.004, De Vlinderstichting, Wageningen.
  • Manger, R., 2017. Behaviour of a female Sympecma paedisca during hibernation in the Netherlands. Brachytron 19(2): 104-113.
  • Manger, R. & H. A. Moorlag, 2017. An emerging Blue hawker (Aeshna cyanea) at the end of October in the Netherlands. Brachytron 19(2): 114-116.
  • Bos-Groenendijk, G.I., Huskens, K. & Manger, R. 2017. Dagvlinders, libellen en sprinkhanen in het Hooghalerveld 2017. Rapport VS2017.022. De Vlinderstichting, Wageningen.
  • Manger, R. & A. van der Heijden, 2016. Forcipomyia paludis (Diptera: Ceratopogonidae), a new dragonfly parasite for the Netherlands. Brachytron 18: 50-56.
  • Manger, R. & H. Offringa, 2015. De Beekrombout is terug in de Drentsche Aa. De Levende Natuur, Jaargang 116-nr 2: 109.
  • Manger, R. & G. Abbingh, 2015. Nieuwsbrieven van de Libellenwerkgroep Drenthe, 2003 – 2014. Libellenwerkgroep Drenthe, Assen. (254 pag.) PDF (download 85 Mb)
  • Nielsen, E.R., R. Manger & A. Martens, 2014. First records of Forcipomyia paludis (Diptera: Ceratopogonidae), a midge parasitising dragonfly adults (Odonata: Libellulidae), for the Balearic Islands, Spain. Notulae Odonatologicae 8(4): 83-85.
  • Manger, R., G. Abbingh, H. Schinkel, J-J Mekkes & R-J. Koops, 2014. Libellen in Drenthe. Stichting Libellenwerkgroep Drenthe, Assen.
  • Manger, R., 2014. Aeshna serrata in Denmark. Brachytron 16(1/2): 43-47.
  • Manger, R., 2013. Veenbesparelmoervlinder Noordveen 2013. Rapport VS2013.013, De Vlinderstichting, Wageningen.
  • Manger, R., 2013. Libellen in Kefalonia (Griekenland, Greece) 2013. LWD Nieuwsbrief 2013, Libellenwerkgroep Drenthe, Assen. 239-242.
  • Manger, R. & A. Martens, 2013. First records of Forcipomyia paludis (Diptera: Ceratopogonidae), an ectoparasite of dragonfly adults, in The Netherlands. Entomologische berichten 75(3): 182-184
  • Beukema, J.J. & R. Manger, 2012. Libellen in de duinen: dynamiek en droogte. De Levende Natuur. Jaargang 113-nr.6: 288-291.
  • Manger, R., 2012. Familie Manger Genealogie. Nakomelingen en voorouders van Willem-Hendrik Manger 1865-1935. Tweede druk, Assen.
  • Manger, R., 2012. Driedaagse inventarisatie grote parelmoervlinder 2012 Texel. Rapport VS2012,016, De Vlinderstichting, Wageningen.
  • Manger, R., 2011. Interspecific mating of Sympecma fusca (Vander L.) and Sympecma paedisca (Brauer) observed for the second time in The Netherlands (Zygoptera:Lestidae). Notulae Odonatologicae, Vol. 7 nr. 8: 74-75.
  • Manger, R. , 2011. Copula of Sympecma fusca and Sympecma paedisca observed for the second time in the Netherlands. Brachytron 14(1): 62-66.
  • Manger, R., 2009. Libellenmonitoring in de Helderse duinen. Tussen Duin en Dijk. Natuur in Noord-Holland. Jaargang 8 nummer 3: p. 20-21.
  • Manger, R. & N.J. Dingemanse, 2009. Adult survival of Sympecma paedisca (Brauer) during hibernation (Zygoptera:Lestidae). Odonatologica 38(1): 55-59.
  • Bouwman,J.H., V.J. Kalkman, G. Abbingh, E.P. de Boer, R.P.G. Gerards, D. Groenendijk, R. Ketelaar, R. Manger & T. Termaat, 2008. An update of the distribution of dragonflies in The Netherlands. Brachytron 11(2): 103-198.
  • Manger, R., 2008. Familie Manger Genealogie. Nakomelingen en voorouders van Willem-Hendrik Manger 1865-1935. Eerste druk, Assen.
  • Manger, R. & N.J. Dingemanse, 2007. Survival and biotope selection of Sympecma paedisca in a winter habitat in the Netherlands. Brachytron 11(1): 52-62.
  • Manger, R. , 2007. Exterior characteristics of Sympecma paedisca in the Netherlands. Brachytron 11(1): 63-74.
  • Manger, R. , 2007. Both Sympecma paedisca and Sympecma fusca in the same breedinghabitat. Brachytron 11(1): 83-86.
  • Manger, R. & J. Rocks, A. Rocks, T. Knegt, 2007. Early or late emerged Ruby whiteface Leucorrhinia rubicunda in October? Brachytron 10(2): 219-221.
  • Ketelaar, R., R. Manger, E.J. Ruiter, H.M.G. Uilhoorn & E.P. de Boer, 2007. Analysis of the distribution of Sympecma paedisca in the Netherlands. Brachytron 11(1): 5-20.
  • Ketelaar, R., E.J. Ruiter, H.M.G. Uilhoorn, R. Manger, & E.P. de Boer, 2007. Habitat choice of Sympecma paedisca in the Netherlands. Brachytron 11(1): 21-33.
  • Ruiter, E.J., H.M.G. Uilhoorn, R. Manger, Ketelaar, R.& E.P. de Boer, 2007. Recapture of Sympecma paedisca in the Netherlands. Brachytron 11(1): 34-41.
  • Ruiter, E.J. & R. Manger, 2007. Hibernation in the Netherlands, not quite easy for Sympecma paedisca. Brachytron 11(1): 42-49.
  • Manger, R. & J.J. Beukema, 2007. The dragonflies of the Grafelijkheidsduinen: influence of the water level on the dragonflyfauna . Brachytron 10(2): 194-204.
  • Beukema, J.J. & R. Manger, 2007. The slow return of dragonflies to dune ponds that temporarily dry up. Brachytron 10(2): 212-218.
  • Manger, R., 2007. De noordse winterjuffer: een bijzondere overwinteraar. Tijdschrift ‘Vlinders’. De Vlinderstichting. P. 4-6. ISSN 0293-1846.
  • Manger, R., 2005. Noordse winterjuffer. Kwartaalblad van het Drentse Landschap no. 48. p. 18-19. ISNN 1380-3263.
  • Manger, R., 2004. Libellen op drift. Tussen Duin en Dijk. Natuur in Noord-Holland. Jaargang 3 nummer 1: p. 20-21.
  • Manger, R. & G. Abbingh, 2004. Libellen in Drenthe. Verspreidingsatlas 1995-2004. Libellenwerkgroep Drenthe. Assen. ISBN 90-9018267-5.
  • Manger, R., 2003. Vuurjuffer profiteert van tuinvijvers. Tussen Duin en Dijk. Natuur in Noord-Holland. Jaargang 2 nummer 2: p. 14-16.
  • Manger, R., 2001. Libellen in de duinen van de Noordkop 2000. Grafelijkheidsduinen, Doggersplaats en Zwanenwater. KNNV-afdeling Den Helder en omgeving. Den Helder (34 pag.)
  • Manger, R., 2001. The increase of Pyrrhosoma nympula in the north-west of The Netherlands. Brachytron 5(1&2): 8-14.
  • Manger, R., 2000. Libellen in de duinen van de Noordkop 1999. Grafelijkheidsduinen, Refugium en Zwanenwater. KNNV-afdeling Den Helder en omgeving. Den Helder (40 pag.)
  • Manger, R., A.J. Schouten & F.I. Kappers, 1991. Onderzoek aan de nematodenfauna, tijdens het ecologisch herstel van gereinigde grond op 5 locatie van verschillende ouderdom. RIVM rapport. Bilthoven.
  • Kappers, F.I. & R. Manger, 1990. Ecologisch herstel van biologisch gereinigde grond. RIVM rapportnr. 718601004. Bilthoven.
  • Manger, R. & A.J. Schouten, 1989. Onderzoek naar de effecten van bekalking op de nematodenfauna van drie bosopstanden in Boswachterij St. Anthonis (Peel-regio). RIVM rapportnr. 71823001. Bilthoven.
  • Bongers, A.M.T., R.G.M. de Goede, F.I. Kappers & R. Manger, 1988. Ecologische typologie van de Nederlandse bodem op basis van de vrij levende nematodenfauna. Verslag van het projekt ‘het functioneren van nematoden in ecosystemen’.RIVM rapportnr. 718602002. Bilthoven.