Publications René Manger

Manger R. & J-J. Mekkes 2019. Discovery of populations of Somatochlora arctica in Drenthe and the distribution in the Netherlands. Brachytron 20(1): 18-25.

Wallis de Vries, M.F. & Manger, R. 2019. Ontwikkeling van de habitatkwaliteit van heideveentjes voor de veenvlinders in Drenthe tussen 2005 en 2018. Rapport VS2019.004, De Vlinderstichting, Wageningen.

Manger, R., 2017. Behaviour of a female Sympecma paedisca during hibernation in the Netherlands. Brachytron 19(2): 104-113.

Manger, R. & H. A. Moorlag, 2017. An emerging Blue hawker (Aeshna cyanea) at the end of October in the Netherlands. Brachytron 19(2): 114-116.

Bos-Groenendijk, G.I., Huskens, K. & Manger, R. 2017. Dagvlinders, libellen en sprinkhanen in het Hooghalerveld 2017. Rapport VS2017.022. De Vlinderstichting, Wageningen.

Manger, R. & A. van der Heijden, 2016. Forcipomyia paludis (Diptera: Ceratopogonidae), a new dragonfly parasite for the Netherlands. Brachytron 18: 50-56.

Manger, R. & H. Offringa, 2015. De Beekrombout is terug in de Drentsche Aa. De Levende Natuur, Jaargang 116-nr 2: 109.

Manger, R. & G. Abbingh, 2015. Nieuwsbrieven van de Libellenwerkgroep Drenthe, 2003 – 2014. Libellenwerkgroep Drenthe, Assen. (254 pag.) PDF (download 85 Mb)

Nielsen, E.R., R. Manger & A. Martens, 2014. First records of Forcipomyia paludis (Diptera: Ceratopogonidae), a midge parasitising dragonfly adults (Odonata: Libellulidae), for the Balearic Islands, Spain. Notulae Odonatologicae 8(4): 83-85.

Manger, R., G. Abbingh, H. Schinkel, J-J Mekkes & R-J. Koops, 2014. Libellen in Drenthe. Stichting Libellenwerkgroep Drenthe, Assen.

Manger, R., 2014. Aeshna serrata in Denmark. Brachytron 16(1/2): 43-47.

Manger, R., 2013. Veenbesparelmoervlinder Noordveen 2013. Rapport VS2013.013, De Vlinderstichting, Wageningen.

Manger, R., 2013. Libellen in Kefalonia (Griekenland, Greece) 2013. LWD Nieuwsbrief 2013, Libellenwerkgroep Drenthe, Assen. 239-242.

Manger, R. & A. Martens, 2013. First records of Forcipomyia paludis (Diptera: Ceratopogonidae), an ectoparasite of dragonfly adults, in The Netherlands. Entomologische berichten 75(3): 182-184

Beukema, J.J. & R. Manger, 2012. Libellen in de duinen: dynamiek en droogte. De Levende Natuur. Jaargang 113-nr.6: 288-291.

Manger, R., 2012. Familie Manger Genealogie. Nakomelingen en voorouders van Willem-Hendrik Manger 1865-1935. Tweede druk, Assen.

Manger, R., 2012. Driedaagse inventarisatie grote parelmoervlinder 2012 Texel. Rapport VS2012,016, De Vlinderstichting, Wageningen.

Manger, R., 2011. Interspecific mating of Sympecma fusca (Vander L.) and Sympecma paedisca (Brauer) observed for the second time in The Netherlands (Zygoptera:Lestidae). Notulae Odonatologicae, Vol. 7 nr. 8: 74-75.

Manger, R. , 2011. Copula of Sympecma fusca and Sympecma paedisca observed for the second time in the Netherlands. Brachytron 14(1): 62-66.

Manger, R., 2009. Libellenmonitoring in de Helderse duinen. Tussen Duin en Dijk. Natuur in Noord-Holland. Jaargang 8 nummer 3: p. 20-21.

Manger, R. & N.J. Dingemanse, 2009. Adult survival of Sympecma paedisca (Brauer) during hibernation (Zygoptera:Lestidae). Odonatologica 38(1): 55-59.

Bouwman,J.H., V.J. Kalkman, G. Abbingh, E.P. de Boer, R.P.G. Gerards, D. Groenendijk, R. Ketelaar, R. Manger & T. Termaat, 2008. An update of the distribution of dragonflies in The Netherlands. Brachytron 11(2): 103-198.

Manger, R., 2008. Familie Manger Genealogie. Nakomelingen en voorouders van Willem-Hendrik Manger 1865-1935. Eerste druk, Assen.

Manger, R. & N.J. Dingemanse, 2007. Survival and biotope selection of Sympecma paedisca in a winter habitat in the Netherlands. Brachytron 11(1): 52-62.

Manger, R. , 2007. Exterior characteristics of Sympecma paedisca in the Netherlands. Brachytron 11(1): 63-74.

Manger, R. , 2007. Both Sympecma paedisca and Sympecma fusca in the same breedinghabitat. Brachytron 11(1): 83-86.

Manger, R. & J. Rocks, A. Rocks, T. Knegt, 2007. Early or late emerged Ruby whiteface Leucorrhinia rubicunda in October? Brachytron 10(2): 219-221.

Ketelaar, R., R. Manger, E.J. Ruiter, H.M.G. Uilhoorn & E.P. de Boer, 2007. Analysis of the distribution of Sympecma paedisca in the Netherlands. Brachytron 11(1): 5-20.

Ketelaar, R., E.J. Ruiter, H.M.G. Uilhoorn, R. Manger, & E.P. de Boer, 2007. Habitat choice of Sympecma paedisca in the Netherlands. Brachytron 11(1): 21-33.

Ruiter, E.J., H.M.G. Uilhoorn, R. Manger, Ketelaar, R.& E.P. de Boer, 2007. Recapture of Sympecma paedisca in the Netherlands. Brachytron 11(1): 34-41.

Ruiter, E.J. & R. Manger, 2007. Hibernation in the Netherlands, not quite easy for Sympecma paedisca. Brachytron 11(1): 42-49.

Manger, R. & J.J. Beukema, 2007. The dragonflies of the Grafelijkheidsduinen: influence of the water level on the dragonflyfauna . Brachytron 10(2): 194-204.

Beukema, J.J. & R. Manger, 2007. The slow return of dragonflies to dune ponds that temporarily dry up. Brachytron 10(2): 212-218.

Manger, R., 2007. De noordse winterjuffer: een bijzondere overwinteraar. Tijdschrift ‘Vlinders’. De Vlinderstichting. P. 4-6. ISSN 0293-1846.

Manger, R., 2005. Noordse winterjuffer. Kwartaalblad van het Drentse Landschap no. 48. p. 18-19. ISNN 1380-3263.

Manger, R., 2004. Libellen op drift. Tussen Duin en Dijk. Natuur in Noord-Holland. Jaargang 3 nummer 1: p. 20-21.

Manger, R. & G. Abbingh, 2004. Libellen in Drenthe. Verspreidingsatlas 1995-2004. Libellenwerkgroep Drenthe. Assen. ISBN 90-9018267-5.

Manger, R., 2003. Vuurjuffer profiteert van tuinvijvers. Tussen Duin en Dijk. Natuur in Noord-Holland. Jaargang 2 nummer 2: p. 14-16.

Manger, R., 2001. Libellen in de duinen van de Noordkop 2000. Grafelijkheidsduinen, Doggersplaats en Zwanenwater. KNNV-afdeling Den Helder en omgeving. Den Helder (34 pag.)

Manger, R., 2001. The increase of Pyrrhosoma nympula in the north-west of The Netherlands. Brachytron 5(1&2): 8-14.

Manger, R., 2000. Libellen in de duinen van de Noordkop 1999. Grafelijkheidsduinen, Refugium en Zwanenwater. KNNV-afdeling Den Helder en omgeving. Den Helder (40 pag.)

Manger, R., A.J. Schouten & F.I. Kappers, 1991. Onderzoek aan de nematodenfauna, tijdens het ecologisch herstel van gereinigde grond op 5 locatie van verschillende ouderdom. RIVM rapport. Bilthoven.

Kappers, F.I. & R. Manger, 1990. Ecologisch herstel van biologisch gereinigde grond. RIVM rapportnr. 718601004. Bilthoven.

Manger, R. & A.J. Schouten, 1989. Onderzoek naar de effecten van bekalking op de nematodenfauna van drie bosopstanden in Boswachterij St. Anthonis (Peel-regio). RIVM rapportnr. 71823001. Bilthoven.

Bongers, A.M.T., R.G.M. de Goede, F.I. Kappers & R. Manger, 1988. Ecologische typologie van de Nederlandse bodem op basis van de vrij levende nematodenfauna. Verslag van het projekt ‘het functioneren van nematoden in ecosystemen’.RIVM rapportnr. 718602002. Bilthoven.